Thursday, April 24, 2014

Muara Sungai Karang

letakkan aku di sisi tangkaimu
karang pasir debu lintah di rongga-rongganya
leburkan raga serupa stupa
tanpa bibir tanpa gerak tanpa hasrat
melumat mimpi dalam senyap nestapa
semesta tegang mengeras di genggaman
melesat rindu tanpa balasan


mengalir di sungai karang
jiwa kerontang berbuih berandai
turunlah hujan embun segala cairan
runtuhkan aku dalam kuburmu
biarkan aku menjelma belulang
biarkan aku hilang tertimbun bebatuan
menjadi senyawa senyap tanpa padanan

aku akan berjalan menyanggahmu
menyangkal hingga lebur menghablur
dalam karang dalam pasir dalam debu
aku akan memastikannya di peziarahan
perjumpaan tanpa bekal
semata benci tertinggal

No comments:

Post a Comment